Zaměřování kabelových poruch a kovového potrubí

  • Trasování a zaměřování kabelů  VN; NN  pomocí zařízení  Radiodetection RD400
  • Lokalizace elektrického vedení v konstrukcích pomocí zařízení Hilti Multidetektor PA38.