Vyvažování a diagnostika části stojů

  • Vyvažování a diagnostika částí strojů se provádí na moderním zařízení CMMS EXPERT.
  • Speciálně proškolený personál dokáže za krátky čas identifikovat závady na točivých strojích.
  • Zařízení dokáže analalyzovat mechanické a elektrické poruchy strojů, ložisek a mazání, vyvažovačka.

 

 

Měření chvění

Nabízíme periodické měření chvění, které je prevencí před případnou poruchou pracovního stroje. Měření chvění se provádí na motorech a na poháněných strojích. Měření je prováděno na ložiskových štítech a na tzv. ložiskových domečcích. Při pravidelném měření se dá zachytit zhoršující stav ložiska a podniknout kroky potřebné k zabránění havárii stroje. Měření je prováděno měřícím přístrojem VIBROPORT.

 

Vyvažování rotujících části

V případě zvětšeného chvění stroje dochází k rychlému opotřebování ložisek a strojních části. Chvění se dá snížit vyvážením rotujících části stroje. Vyvažování se provádí na místě na základě dohody s provozovatelem.