Provádění elektromontážních prací

 • pro všechna průmyslová odvětví,
 • doprovodných topných systémů,
 • kabelových rozvodů NN, VN,
 • hromosvodů a zemních prací,
 • systémů elektrické požární a zabezpečovací signalizace,
 • systémů pro řízení technologických procesů a jejich automatizaci,
 • zařízení pro rozvod elektrické energie,
 • systémy umělého osvětlení, 
 • silnoproudých a slaboproudých rozvodů,
 • v prostředích nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par, hořlavých prachů a vybušnin,
 • drobné zámečnické práce aj.