Reference

DEZA, a.s., Valašské Meziříčí

 • Rekonstrukce objektů skladů - administrativních a sociálních  prostorů.
 • Oprava cechovny "Dehet".
 • Náhrada dowthermové pece.
 • Zprovoznění karbazolové kolony.
 • Spalovna průmyslových odpadů 10 kt/rok.
 • Dekontaminační plocha DEZA, a. s.
 • Rafinace fluorenu a pyrenu.
 • Pytlovací váhy naftalen.
 • Odhlučnění kotlů K7, K6, K8..
 • Filmová odparka - zařízení pro výrobu smoly.
 • Výměna napájecích kabelů 6kV pro čerpací stanici vody BEČVA.
 • Rekonstrukce veřejného osvětlení areálu.
 • Rekonstruce osvětlení železniční vlečky.
 • Rekonstrukce chladících věží CVA.
 • Montáž 6 kV pohonu čerpadla hasící pěny v hasičské zbrojnici.
 • Montáž dvoukolonového systému na provoze dehet.
 • Náhrada zařízení EKO na provoze benzol.
 • Likvidace exhalací naftalen.
 • Nová granulace smoly.
 • Likvidace exhalací naftalen.
 • Oprava osvětlení objektu SO560 - čerpací stanice benzol.
 • Napájení obj. 835 a elektroinstalace.
 • Oprava kabelového kanálu na čerpací stanici - BEČVA.
 • Zaměření kabelových poruchy.
 • Zaměření potrubí užitkové vody.
 • Zaměření a označení kabelů - sektor 51.
 • Zaměření kabelové trasy CVB.
 • Zaměření kabelové trasy osvětlení kolejiště.
 • Zaměření poruchy kabelové trasy VO.
 • Oprava el. instalace - suterénu provozní budovy.
 • Vyvážení oběžného kola G 44.
 • Oprava 3 ks přímotopných panelů.
 • Vyvážení ventilátoru+vyvážení rotoru el motoru 75 kW.
 • Vyvážení ventilátoru sušičky 
 • Vyvážení ventilátoru MV 124.01-spalovna.
 • Vyvážení magn. části HERMETIC P 349.5.
 • Oprava MI-přepojení čerpadel 822 - 826.
 • Oprava osvětlení rampy skladu hořlavin.
 • Vyvážení ventilátoru na kotle K5.
 • Oprava osvětlení stropu destilace.
 • Oprava rozvaděče RM 02.15B.
 • Oprava kabelové instalace-FENOLY.
 • Oprava el. instalace - suterénu provozní budovy.

 

Obecní úřad Lešná u Valašského Meziříčí

 • Rekonstrukce zakladní školy.
 • Oprava veřejného osvětlení.

 

Radekov s.r.o., Rožnov p.R.

 • Provozní objekty

 

Technické služby Valašské Meziříčí

 • Zaměřování kabelových poruch veřejného osvětlení.
 • Vytyčování zemních elektrorozvodů.

 

CS CABOT, s.r.o., Valašské Meziříčí

 • Rekonstrukce PTR 5 pro napájení IV. a  V. linky sazí.
 • Stáčecí rampa pyrolyzních olejů.
 • Rekonstrukce skladu sazí obj.125.
 • Sklad olejů, barev a kusového materiálu..
 • Skladovací hala, pytlovací linka pro plnění 25 kg pytlů a big bagů.
 • Montáž sila č.7 na 5 lince
 • Přeložení kabelového kanálu VN na mosty.
 • Zaměření zemního kabelového vedení 
 • Měření vibrací točivých strojů
 • Vyvážení oběžného kola čerpadla P 341.22
 • Vyvážení rotoru granulátoru

 

Pila BRODSKÁ Nový Hrozenkov

 • Kompletní technologická elektroinstalace.

 

THONA s.r.o. Uničov

 • Instalace trafostanice 22kV.

 

Organik Otrokovice

 • Rekonstrukce elektrozařízení po povodni v roce 1997.
 • Úprava odparky a polymerace.
 • Stáčení autocisteren.

 

Interhotel POHODA, Staré Město pod Kralickým Sněžníkem

 • Kompletní rekonstrukce elektroinstalace.

 

Ostatní

 • Efios s.r.o. - zaměření kabelových poruch.
 • Rios s.r.o. - vytyčení kabelových tras VN+NN.
 • D-Technik a.s. - zaměření a vytyčení kabelu NN.
 • Fans a.s. - dynamické vyvážení ventilátorů v rafinériri Slovnaft.
 • Hepos s.r.o.- Vyvážení oběžného kola ventilátoru.
 • COBBLER s.r.o- vyvážení ventilátoru.
 • Cidem Hranice a.s.- diagnostika ventilátorů.
 • Cetris a.s.- vyvážení ventilátoru od formovací pily.
 • Prodez a.s.- Chlazení DINP v separátorech.
 • TGH Renova s.r.o. - Statické a dynamické vyvážení.
 • Wienerberger a.s.- Vyvážení turboventilátoru pece.
 • Schoot a.s.- vyvážení ventilátoru vzduchotechniky.